I Slike Kvelder

 


Så måtte sommeren for høsten vike,

den skjønne sommer da hver blomst ble til ...

I kveld er hagen som et flamme - rike

som døden tente med sitt kyss av ild.

 

De hvite asters står på stive stilke

som om de lytter etter nattens lyd.

Da svøper mørket dem i et slør av silke

og skjuler alt som er min hages pryd.

 

I slike kvelder er jeg høstens bytte,

et blad som virvles i den første vind,

I slike kvelder kan jeg angstfull lytte ...

til cello - tonen i mitt eget sinn.


 

 

design: I.H.H - 04

 

Et dikt av Arne Paasche Aasen