Dikt for hagen min

Da jeg var hjemmeværende husmor, hadde jeg en stor hage. Men ikke grønne fingre.

Derfor tok jeg vare på dette utklippet fra en dagsavis.

Mangel på tid, helse og andre interesser har gjort min hage helt i tråd med det som diktet ovenfor beskriver.

Jeg er en moderne Tornerose. Min hage og jeg skal sove i 100 år. Til vi blir vekket av en prins.    IHH