I hus og hytte ... ønskes alle en God Jul og et Godt Nyttår

 
 

 
 

 
 

datategning av Min Mor -06-

 

design: I.H.H -06-

 
 

 
 

Fluesoppen er vakker, lett og legge merke til. Også av unger som ellers ikke ser små-ting ute i naturen. Mine unger såg fluesoppen og gav den navnet "Nissehus".

 
 

Det året 2006 prøvde jeg å få tatt bilde av en slik sopp, men det var dessverre lite sopp det året. Derfor ba jeg Mor Min om å tegne en for meg.

 
 

Hun er over 80 år, men bruker PC og synes det er et fint verktøy ... tilbake